Schade en taxatie

Uw scooter heeft schade; u bent aangereden, de scooter is omgevallen etc. Hoe zit dat met de verzekering?

Gelukkig maak u het niet vaak mee, uw scooter heeft schade.  Dit kan door verschillende manieren ontstaan. De scooter is omgevallen tijdens een storm, er is schade door diefstal of vernieling of de scooter is betrokken geweest bij een ongeval.

 

Verzekering

Gelukkig kunnen scooters vaak weer opgeknapt worden alleen dit kost geld. U kan u verzekeren tegen de kosten van de schade. Zoals u vast wel weet moet u minimaal WA verzekerd zijn zodat de schade die u eventueel met de scooter veroorzaakt bij een mede weggebruiker gedekt is. De schade aan uw voertuig kan verzekerd worden door een WA+ of WA Casco dekking te nemen. Bij de WA+ verzekering wordt meestal storm en diefstal schade gedekt. Bij een WA Casco wordt alles gedekt; storm, diefstal en schade aan de scooter die veroorzaakt is door een ongeluk waarbij jij de schuldige bent. Elke verzekeringsmaatschappij heeft andere voorwaarden, kijk deze goed na bij het nemen van een verzekering.

 

Schadetaxatie

Mocht er een schade zijn ontstaan die waarschijnlijk vergoed gaat worden door een verzekeringsmaatschappij, omdat u ervoor verzekerd bent of omdat er een derde partij schuldig is voor de schade, dan zal de scooter getaxeerd moeten worden door een scooterbedrijf. De taxatie van de schade kan u sturen naar de verzekeringsmaatschappij. Mocht de schade boven een bepaald bedrag komen, dan kan de verzekeringsmaatschappij een onafhankelijke schade-expert sturen om de schade te beoordelen. Scooterbedrijven zullen meestal voor het taxatierapport kosten rekenen, dit kan een percentage zijn van het schadebedrag of bijvoorbeeld een uur werk.

De expert heeft na het beoordelen van de schade en het taxatierapport een aantal mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat er voor het schadeherstel akkoord wordt gegeven, de scooter wordt dus gemaakt. De tweede mogelijkheid is dat er gekeken wordt of de scooter total loss is. Dit kan economisch of technisch- total loss zijn.
Technisch total loss is simpel, het is niet meer verantwoord om de scooter op te knappen. Het bedrag van de dagwaarde wordt uitgekeerd.
Bij economisch total loss worden een aantal bedragen opgeteld en afgetrokken. Zo wordt er gekeken naar de huidige waarde van de scooter, de waarde die de scooter had voor de schade en het schadeherstel bedrag. Waar u vooral rekening mee moet houden is dat een verzekeringsmaatschappij zo weinig mogelijk wil uitkeren. Dus als het verschil van de waarde van de scooter voor de schade (dagwaarde) min de waarde van de scooter nu (wrakwaarde) lager is dan de het bedrag dat voor het schadeherstel is berekend dan gaat de scooter zeer waarschijnlijk economisch total loss worden verklaard. Vaak is dat helemaal niet fijn. Want het komt voor dat de scooter niet in uw bezit mag blijven maar opgekocht dient te worden door een opkoper. Dus dan krijgt u wel geld gestort op u bankrekening maar voor dat bedrag koop u niet zomaar een scooter terug. 

 

Herstel of total loss.

Als er akkoord voor schadeherstel gegeven wordt dan kan u met uw scooterbedrijf een afspraak maken voor herstel.

Mocht de scooter total loss worden verklaard dan zal de scooter door de opkoper bij het scooterbedrijf opgehaald worden. Om het ophalen zo makkelijk mogelijk te laten verlopen zal u kenteken deel 1a, deel 1b en deel 2 zo snel mogelijk moeten afgeven aan uw scooterbedrijf. De opkoper zal een vrijwaring maken. Dit versnelt ook het schade proces waardoor u weer zo snel mogelijk vervolg stappen kan ondernemen. Denk aan bijvoorbeeld een nieuwe scooter.

 

Tips en punten van aandacht.

  • Meestal heeft u een eigen risico van ongeveer € 150,- als uw verzekering de schade betaalt. Dit dient u te betalen bij de schadehersteller.
  • Bij het ophalen van de scooter na schadeherstel dient u natuurlijk de factuur te betalen. Mocht u dit niet kunnen of willen voorschieten en u bent verzekerd voor de schade dan kan u via een akte van sessie de verzekeringsmaatschappij opdracht geven om het bedrag direct over te maken naar uw scooterbedrijf. Geef dit tijdig aan.
  • Wees zo duidelijk mogelijk naar de schadetaxateur toe hoe de schade is ontstaan. De taxateur moet bij het opmaken van de taxatie weten waarom er schade zit op bepaalde kappen zodat hij/zij dit weer eventueel kan uitleggen aan een expert.
  • Mocht u zijn aangereden en er is schade ontstaan aan kleding of andere zaken, neem dit mee. Geef aan door middel van bonnetjes of een brief hoeveel de zaken nieuw hebben gekost. De expert zal dan een afschrijving hanteren.
  • Mocht de schuldige van een ongeluk een fietser of voetganger zijn, probeer dan altijd zoveel mogelijk getuigen te benaderen indien die er zijn .